Contexte:
Nou enn group chercheur dan domain AI (intelizens artificiel) depi liniversite moris(UoM). Nou in fer sa app VONA pou partage information pratik lor VirisCorona (COVID-19) et aide dimoune comprend situation actuel. O fir a mezir ena developement, nou pou met bann updat ek zot pou gagn tou bann informasion neceser.

  


Sours Information:
Nou in develop sa aplicasion la pou centraliz tou informasion depi diferan sours kuma L'OMS et depi tou sit ofisiel du minister ou kit entrepriz.

Conseil:
Nou kompren qui tous dimounn bizin rest dans zot lacaz pou anpes viris la propaze koma nou dan enn urgens saniter. Si zote bizin ene led ou ena question, nous la pour repon zote.

Remerciements:
Premierman, nou salue tou ban dimoune ki p travail dur (personnel lopital, la force policier et les autres) pou donne nou un service continu.

Comment servi?:
Pou komense, apiy lor nou ti robo Vona pou ki li kapav ed zot ek donn zot bann informasion. Ena plizier Kategori informasion. Zot bizin klik lor la pou ki zot gagne zot update. Nou remercie zot et nou esperer ki sa malad disparet bien vit.
Disclaimer: Tous informasion lor sa app la in pran depi ban sours ofisiel et nou pou update li continielmen. Mais nou pas pran aucun responsabilite lor autenticite sa ban informasion la et kuma zote servi li.

Klik lor ti robo Vona pou kumans ou interaksion. Li kapav pren enn tiletan pu paret.